اختلال بدشکلی بدن

اختلال بدشکلی بدن

اختلال بد شکلی بدن

اختلال بدشکلی بدن ۱. تعریف اختلال بدشکلی بدن اختلال بد شکلی بدن عبارت است از مشغله فکری درباره‌ یک نقص خیالی یا جزئی در ظاهر ...

متن کامل »
انجمن پرسش و پاسخ کلیک کنید
+