پرسشنامه‌ها

پرسشنامه‌ها یکی از روش‌های اصلی جمع‌آوری داده در روانشناسی هستند. این ابزارها برای بررسی شخصیت، رفتار، احساسات و دیگر ویژگی‌های روانی افراد استفاده می‌شوند. در زیر به برخی از پرسشنامه‌های روانشناسی معروف اشاره می‌کنم:

1. پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (Big Five Personality Traits): این پرسشنامه شامل ۵ عامل شخصیتی اصلی است که شامل بازتاب‌دهی، همدلی، هماهنگی، اعتماد به نفس و رویکرد به زندگی است.

2. پرسشنامه شخصیتی مایرز-بریگز (Myers-Briggs Type Indicator): این پرسشنامه برای بررسی نوع شخصیت افراد استفاده می‌شود و شامل ۱۶ نوع شخصیتی است.

3. پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک (Beck Anxiety and Depression Inventory): این پرسشنامه برای اندازه‌گیری میزان اضطراب و افسردگی در افراد استفاده می‌شود.

4. پرسشنامه رضایت از زندگی (Satisfaction with Life Scale): این پرسشنامه برای اندازه‌گیری میزان رضایت افراد از زندگی شان استفاده می‌شود.

5. پرسشنامه مقیاس شادکامی (Positive and Negative Affect Schedule): این پرسشنامه برای بررسی میزان شادکامی و احساسات منفی در افراد استفاده می‌شود.

6. پرسشنامه خودشناسی (Self-Determination Questionnaire): این پرسشنامه برای بررسی میزان خودشناسی و اعتماد به نفس در افراد استفاده می‌شود.

7. پرسشنامه برای ارزیابی روابط بین فردی (Interpersonal Relationship Questionnaire): این پرسشنامه برای بررسی نوع روابط بین فردی و میزان پشتیبانی اجتماعی استفاده می‌شود.

و غیره.

دکمه بازگشت به بالا