اختلالات وسواس

اختلالات وسواسی-جبری (Obsessive-Compulsive Disorders یا OCD) یک گروه از اختلالات روانی هستند که با تکرار بیش از حد وسواس‌ها و رفتارهای جبری همراه هستند. این اختلالات می‌توانند شامل وسواس‌ها و رفتارهای جبری مرتبط با تمیزی، بررسی، اعتقادات غلط، شمارش و تکرار و جمع آوری اشیاء باشند.

علت اختلال OCD هنوز به طور دقیق مشخص نشده است، اما به نظر می‌رسد که عوامل ژنتیکی و محیطی می‌توانند در ظهور آن نقش داشته باشند. عوامل محیطی شامل مواردی مانند استرس، اضطراب، بیماری، و تغییرات در شیوه زندگی می‌باشد.

درمان اختلال OCD شامل مشاوره روان‌شناختی و درمان دارویی می‌شود. درمان‌های روان‌شناختی شامل درمان شناختی-رفتاری است که به دانش فرد درباره خود و اختلالش کمک می‌کند و به وسواس‌ها و رفتارهای جبری او پاسخ می‌دهد. درمان دارویی شامل داروهای ضدافسردگی و ضداضطراب می‌شود که به کاهش وسواس‌ها و رفتارهای جبری کمک می‌کنند.

همچنین، ممکن است تغییرات در سبک زندگی و تمرینات مبتنی بر ذهن‌آگاهی، مانند تمرینات تنفسی و مدیتیشن، به کاهش استرس و اضطراب کمک کنند. در کل، درمان اختلال OCD نیازمند ترکیبی از درمان‌های روان‌شناختی و درمان دارویی، همراه با تغییرات سبک زندگی، است.

دکمه بازگشت به بالا