اختلالات افسردگی

اختلالات افسردگی یکی از اختلالات روانی شایع هستند که با احساس ناراحتی، افسردگی، کاهش انرژی و انگیزه، بازداری در فعالیت‌های روزمره، اضطراب، خودکشی و سایر علائم همراه هستند. این اختلالات ممکن است به صورت موقتی و در پاسخ به یک رویداد خاص یا به صورت مداوم و بدون علت خاصی ظاهر شوند.

افسردگی بیشتر به دو دسته تقسیم می‌شود: افسردگی اساسی (Major Depressive Disorder) و افسردگی دوره‌ای (Dysthymia). افسردگی اساسی به عنوان یک اختلال روانی شدید تشخیص داده می‌شود و ممکن است به صورت موقتی یا به صورت مداوم ظاهر شود. افسردگی دوره‌ای، به عنوان یک اختلال روانی خفیف تر، به صورت مداوم ظاهر می‌شود و ممکن است به مدت سال‌ها ادامه داشته باشد.

علاوه بر این، اختلالات اضطراب نیز می‌توانند با افسردگی همراه باشند و در بسیاری از موارد، اختلالات افسردگی و اضطراب به طور همزمان تشخیص داده می‌شوند.

درمان افسردگی شامل مشاوره و درمان دارویی است. اغلب درمان افسردگی با استفاده از داروهای ضد افسردگی و درمان‌های شناختی رفتاری صورت می‌گیرد. هدف این درمان‌ها، بهبود علائم افسردگی، افزایش انگیزه و انرژی، بهبود خودکنترلی و تسهیل روابط بین فرد و خانواده و دیگران است. همچنین، تغییرات در رژیم غذایی، ورزش و فعالیت‌های بدنی، مدیتیشن و استراتژی‌های مدیریت استرس و نگرانی می‌توانند به بهبود علائم افسردگی کمک کنند.

دکمه بازگشت به بالا