اختلالات اضطرابی

اختلالات اضطرابی به گروهی از اختلالات روانی گفته می‌شود که با اضطراب و نگرانی شدید، ترس و بی‌اطمینانی همراه هستند. این موارد شامل بیش از 10 عنوان مختلف هستند که برخی از این اختلالات عبارتند از:

1. اضطراب عمومی (Generalized Anxiety Disorder – GAD)
2. اضطراب اجتماعی (Social Anxiety Disorder – SAD)
3. وسواس فکری-عملی (Obsessive-Compulsive Disorder – OCD)
4. استرس پس از ضربه (Post-Traumatic Stress Disorder – PTSD)
5. اضطراب جنونی (Panic Disorder)

در همه این موارد، اضطراب و نگرانی شدید و بی‌منطقی به طور مداوم حضور دارند و ممکن است باعث مشکلات اجتماعی، شغلی و روابطی شود. افراد مبتلا به این مشکلات ممکن است نسبت به موضوعات خاصی نگران شوند، از جمله سلامتی، پول، روابط، بحران‌های زندگی و … که این نگرانی‌ها ممکن است با بی‌اطمینانی، ترس، تعریف احساسات بدنی، تعریف فکری، اجتناب و تغییر رفتار همراه باشند.

درمان اختلالات اضطرابی شامل مشاوره و درمان دارویی می‌شود. درمان‌های شناختی-رفتاری و درمان‌های دارویی می‌توانند به فرد کمک کنند تا توانایی مدیریت نگرانی و اضطراب خود را ارتقاء دهد و به طور مستقل‌تر از نگرانی‌های خود زندگی کند.

دکمه بازگشت به بالا