فوبیا

اوفیدیوفوبیا چیست؟

اوفیدیوفوبیا- سایت روانشناسی دکتر کامیار سنایی

اوفیدیوفوبیا (مارهراسی) و ترس از مارها اوفیدیوفوبیا یا افیوفوبیا به معنی ترس از مارها است. این مورد احتمالاً شایع­ترین فوبیا در زیر شاخه­‌ی هرپتوفوبیا یا ...

متن کامل »