داروهای روانپزشکی

در زمینه درمان بیماری های روانی گاهی در کنار جلسات مشاوره، درمان دارویی و استفاده از داروهای روانپزشکی جهت بهبود سریعتر حال بیمار نیز تجویز می شود که پیروی از دستور پزشک مربوطه در رابطه با مصرف دوز مشخص بسیار حساس و مهم می باشد. استفاده از داروهای روانپزشکی فقط با نسخه پزشک امکان پذیر می باشد.

 • تصویر از ویاگرا Viagra

  ویاگرا Viagra

  ویاگرا نام ژنریک: ویاگرا Viagra نام تجاری: سیلدنافیل Sildenafil موارد استفاده ویاگرا یا سیلدنافیل برای درمان مشکلات عملکرد جنسی مردان…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از ژل لوبریکانت چیست؟

  ژل لوبریکانت چیست؟

  ژل لوبریکانت هر آنچه که در مورد روان‌کننده‌های واژن از جمله ژل لوبریکانت باید بدانید دانستنش چه فایده‌ای دارد؟ هنگامی…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از ترازودون Trazodone

  ترازودون Trazodone

  ترازودون نام ژنریک: ترازودون Trazodone نام تجاری: دسیرل Desyrel هشدار از داروهای ضد افسردگی برای درمان انواع بیماری‌ها از جمله…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از آموکساپین AMOXAPINE

  آموکساپین AMOXAPINE

  آموکساپین نام تجاری: آسندین ASENDIN نام ژنریک: آموکساپین AMOXAPINE هشدار از داروهای ضد افسردگی برای درمان انواع بیماری‌ها از جمله…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از فنوباربیتال Phenobarbital

  فنوباربیتال Phenobarbital

  فنوباربیتال نام تجاری: لومینال Luminal نام ژنریک: فنوباربیتال Phenobarbital موارد کاربرد این دارو به تنهایی یا همراه با سایر داروها…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از متیل فنیدات Methylphenidate

  متیل فنیدات Methylphenidate

  متیل فنیدات یا ریتالین نام تجاری: ریتالین Ritalin نام ژنریک: متیل فنیدات Methylphenidate هشدار استفاده‌ی نابجا یا سوءمصرف از متیل…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از بوپروپیون Bupropion

  بوپروپیون Bupropion

  بوپروپیون نام تجاری: ولبوترین Wellbutrin، زیبان Zyban نام ژنریک: بوپروپیون Bupropion هشدار بوپروپیون یک داروی ضد افسردگی است که برای…

  بیشتر بخوانید »
 • تصویر از کلومیپرامین Clomipramine

  کلومیپرامین Clomipramine

  کلومیپرامین نام تجاری: آنافرانیل Anafranil نام ژنریک: کلومیپرامین Clomipramine هشدار از داروهای ضد افسردگی برای درمان انواع بیماری‌ها از جمله…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا