داروهای روانپزشکی

در زمینه درمان بیماری های روانی گاهی در کنار جلسات مشاوره، درمان دارویی و استفاده از داروهای روانپزشکی جهت بهبود سریعتر حال بیمار نیز تجویز می شود که پیروی از دستور پزشک مربوطه در رابطه با مصرف دوز مشخص بسیار حساس و مهم می باشد. استفاده از داروهای روانپزشکی فقط با نسخه پزشک امکان پذیر می باشد.

دکمه بازگشت به بالا