طرحواره درمانی

طرحواره محرومیت هیجانی

طرحواره محرومیت هیجانی- وبسایت تخصصی روانشناسی

طرحواره محرومیت هیجانی چیست؟ (Emotional Deprivation)  آیا در روابط خود با دیگران همواره احساس می‌کنید دیگران شما را درک نمی‌کنند؟ آیا احساس تنهایی دارید؟ آیا ...

متن کامل »

طرحواره طرد شدگی

طرحواره طرد شدگی

طرحواره طرد شدگی را شاید بتوان یکی از شایع‌ترین طرحواره‌ها دانست. نیاز به عشق همانند نیاز به آب و غذا ضروری است و این موضوع شاید ...

متن کامل »