faen

طرحواره درمانی

طرحواره محرومیت هیجانی

طرحواره محرومیت هیجانی- وبسایت تخصصی روانشناسی

طرحواره محرومیت هیجانی (Emotional Deprivation) چیست؟ آیا در روابط خود با دیگران همواره احساس می‌کنید دیگران شما را درک نمی‌کنند؟ آیا احساس تنهایی دارید؟ آیا ...

متن کامل »