طرحواره درمانی

طرحواره محرومیت هیجانی

طرحواره محرومیت هیجانی- وبسایت تخصصی روانشناسی

طرحواره محرومیت هیجانی چیست؟ (Emotional Deprivation)    آیا در روابط خود با دیگران همواره احساس می‌کنید دیگران شما را درک نمی‌کنند؟ آیا احساس تنهایی دارید؟ ...

متن کامل »

طرحواره طرد شدگی

طرحواره طرد شدگی

طرحواره طرد شدگی را شاید بتوان یکی از شایع‌ترین طرحواره‌ها دانست. نیاز به عشق همانند نیاز به آب و غذا ضروری است و این موضوع شاید ...

متن کامل »
انجمن پرسش و پاسخ کلیک کنید
+