اختلال اضطراب اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعی (Social Anxiety Disorder – SAD) یکی از اختلالات اضطرابی است که با ترس و اضطراب شدید در مواجهه با موقعیت‌های اجتماعی همراه است. افراد مبتلا به این اختلال، نسبت به موقعیت‌های اجتماعی خاصی مانند صحبت کردن در جمع، ارائه دادن گفتار، شرکت در جمع‌های اجتماعی و حتی برخورد با افراد جدید، ترس و نگرانی شدیدی دارند و این ترس و نگرانی ممکن است باعث شود که از شرکت در این موقعیت‌ها اجتناب کنند.

علت دقیق این اختلال هنوز مشخص نیست، اما به طور کلی می‌توان گفت که فرماندهی مغز در برابر ترس و اضطراب در مواجهه با موقعیت‌های اجتماعی ناکامی در پردازش اطلاعات و تفسیر مناسب اطلاعات حسی می‌تواند عامل اصلی این اختلال باشد.

درمان اختلال اضطراب اجتماعی شامل مشاوره و درمان دارویی می‌شود. درمان‌های شناختی-رفتاری و درمان‌های دارویی می‌توانند به فرد کمک کنند تا توانایی مدیریت ترس و اضطراب خود را ارتقاء دهد و به طور مستقل‌تر از این ترس و نگرانی‌ها زندگی کند. به طور مثال، درمان شناختی-رفتاری می‌تواند به فرد کمک کند تا روش‌های موثری برای کاهش نگرانی و اضطراب خود را یاد بگیرد، از جمله روش‌هایی برای مواجهه با ترس و اضطراب در مواجهه با موقعیت‌های اجتماعی، و درمان دارویی می‌تواند به کنترل علائم خاصی که با SAD همراه هستند، از جمله افزایش خلقی، اضطراب، و بی‌خوابی کمک کند.

دکمه بازگشت به بالا