عزت نفس

عزت نفس به احساسی گفته می‌شود که فرد در مورد خودش دارد و یکی از ابعاد مهم شخصیت اوست. این احساس می‌تواند به عنوان تصوری که فرد درباره خودش دارد، تعریف شود. این حس می‌تواند به دو صورت مثبت و منفی باشد. در صورتی که فرد احساس عزت نفس مثبت داشته باشد، او به خودش اعتماد بیشتری دارد و احتمال موفقیت در کارها و روابط بالاتر است.

اما در صورتی که فرد احساس عزت نفس منفی داشته باشد، به خودش اعتماد کمتری دارد و ممکن است در کارها و روابط با مشکلات مواجه شود. این احساس ممکن است بر اساس تجربیات گذشته، افکار نامناسب یا مسائل روانی شکل گرفته باشد.

به منظور افزایش این احساس، می‌توان از روش‌های مختلفی نظیر مشاوره روانی، تحلیل رویا، تمرینات مثبت‌اندیشی، تمرینات تعاملی و اجتماعی و تمرینات بدنی استفاده کرد. همچنین، شناخت افکار و باورهای نامطلوب و تغییر آن‌ها به باورهای مثبت‌تر می‌تواند به افزایش آن نیز کمک کند.

دکمه بازگشت به بالا