عزت نفس

تبدیل استعداد به نقاط قوت

نقاط قوت- سایت روانشناسی دکتر کامیار سنایی

تبدیل استعداد به نقاط قوت در عصر حاضر توانایی‌های افراد و سازمان‌ها پول یا دارایی‌های فیزیکی آنها نیست، بلکه اصلی‌ترین مزایایی که باعث موفقیت افراد ...

متن کامل »

عزت نفس چیست

عزت نفس

عزت نفس همانند درجه‌ای است که فرد در وجود خود دارد و با باتوجه به آن اعتماد به نفس، ارزشمندی و استحقاق محترم شمرده شدن ...

متن کامل »