شناخت درمانی

تبدیل استعداد به نقاط قوت

نقاط قوت- سایت روانشناسی دکتر کامیار سنایی

تبدیل استعداد به نقاط قوت در عصر حاضر توانایی‌های افراد و سازمان‌ها پول یا دارایی‌های فیزیکی آنها نیست، بلکه اصلی‌ترین مزایایی که باعث موفقیت افراد ...

متن کامل »
انجمن پرسش و پاسخ کلیک کنید
+
اولین قرار داد ملاقات