خطاهای شناختی

خطاهای شناختی، اشتباهاتی هستند که در فرآیند شناخت فرد رخ می‌دهند و ممکن است باعث تبدیل شدن رفتارهای نامطلوب و اختلالات روانی شوند. این خطاها می‌توانند در قالب افکار، تصورات و باورهای نامناسب در ذهن فرد شکل بگیرند.

برخی از خطاهای شناختی رایج عبارتند از:

1. تفکر سیاه سفید: این خطا در شناخت به این معنا است که فرد به دنبال دسته‌بندی های ساده و دوگانه از پدیده هاست، و معمولاً نمی‌تواند مفاهیم پیچیده را متوجه شود.

2. عمومی‌سازی: این خطا در شناخت به این معنا است که فرد تمایل دارد از یک تجربه یا واقعیت خاص به صورت کلی به افراد و وضعیت‌های دیگر نسبت دهد.

3. فریب اطلاعات: این خطا در شناخت به این معنا است که فرد به تصور اشتباهی در مورد یک واقعیت یا شخص می‌رسد، به دلیل اینکه اطلاعات کافی در دسترس ندارد یا اطلاعاتی که دارد ناکامل است.

4. استدلال بر اساس احساسات: این خطا در شناخت به این معنا است که فرد به جای استدلال بر اساس اطلاعات و حقایق، تصمیمات خود را بر اساس احساسات شخصی و بدون ارزیابی منطقی در مورد وضعیت می‌گیرد.

5. تفکر انتخابی: این خطا در شناخت به این معنا است که فرد تمایل دارد تنها به اطلاعاتی گوش بدهد که با باورهای وی همخوانی دارد و اطلاعاتی را که با باورهای وی مغایرت دارد نادیده می‌گیرد.

شناخت این خطاها و تلاش برای کاهش آن‌ها می‌تواند بهبود عملکرد شناختی و روانی فرد را به همراه داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا