خانه » روانشناسی » تئوری‌های روانشناسی » تئوری‌های شناختی

تئوری‌های شناختی

پردازش اطلاعات

پردازش اطلاعات- سایت روانشناسی دکتر کامیار سنایی

پردازش اطلاعات نقطه‌ی مرکزی روانشناسی شناختی، ایده‌ی پردازش اطلاعات است. روانشناسی شناختی فرد را به عنوان یک پردازنده‌ی اطلاعات می‌بیند، به همان شیوه‌ای که یک ...

متن کامل »