تئوری‌های حافظه

حافظه فعال

حافظه فعال- سایت روانشناسی دکتر کامیار سنایی

حافظه فعال مدل چند حافظه‌ای اتکینسون و شیفرین (۱۹۶۸)، بر اساس تعداد تحقیقاتی که انجام داده بودند، با موفقیت فوق‌العاده‌ای همراه شد. اگرچه، در نتیجه‌ی ...

متن کامل »