اختلال شخصیت نمایشی

اختلال شخصیت نمایشی یا Histrionic Personality Disorder (HPD) یکی از اختلالات شخصیتی است که با نیاز به توجه و تحسین دائمی، رفتار نمایشی و ناپایداری در احساسات همراه است.

افراد دارای این اختلال معمولاً به دنبال جلب توجه دیگران هستند و تمایل دارند تا با رفتارهای خود، مانند خوش‌پوشی، رفتار جنجالی و تلاش برای تصدیق خود، به دیگران جلب توجه کنند. آنها ممکن است در جمع‌ها صحبتهای بی‌موردی انجام دهند یا با رفتارهای بی‌اعتمادی به احساسات دیگران آسیب برسانند. این رفتارها ممکن است به دلیل نیاز به توجه و تحسین دائمی ایجاد شود.

این اختلال ممکن است با مشکلات ارتباطی و اجتماعی، اعتیاد، افسردگی و بیماری‌های دیگر روانی همراه باشد. درمان این اختلال با مشاوره و درمان دارویی ممکن است مفید باشد. در برخی موارد، درمان‌های شناختی-رفتاری نیز می‌تواند مفید باشد و به فرد کمک می‌کند تا توانایی کنترل احساسات خود را ارتقاء دهد و رفتارهای نمایشی خود را کاهش دهد.

دکمه بازگشت به بالا