اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی یا Borderline Personality Disorder (BPD) یکی از اختلالات شخصیتی است که با نوسانات شدید در احساسات، رفتار ناپایدار و اختلال در روابط بین فردی همراه است.

افراد دارای این اختلال ممکن است دچار احساسات شدیدی مانند خشم، اضطراب، ناامیدی و عصبانیت باشند و به طور مداوم با ترس از ترک شدن و تنهایی مواجه شوند. آنها معمولاً سختی در کنترل احساساتشان دارند و ممکن است به طور ناخودآگاه به دیگران آسیب برسانند. افراد دارای این اختلال ممکن است دچار اختلال در هویت و ارزشیابی خود باشند و در نتیجه، تصمیمات نادرستی بگیرند و رفتار ناپایداری داشته باشند.

این اختلال ممکن است با مشکلات رفتاری و اجتماعی شدید، اعتیاد، اختلالات خوردن، افسردگی و بیماری‌های دیگر روانی همراه باشد. درمان این اختلال با مشاوره، درمان دارویی و در برخی موارد، درمان‌های شناختی-رفتاری ممکن است مفید باشد. برخی از درمان‌های روانشناختی مانند روشهای مبتنی بر ذهن‌آگاهی و روشهای فردی ممکن است به تقویت توانایی‌های کنترل احساسات و بهبود روابط فردی کمک کنند.

دکمه بازگشت به بالا