خودارضایی

خودارضایی به مشاهده و تحریک جنسی بدون همراهی شریک جنسی و با استفاده از اعضای جنسی خود اطلاق می‌شود. این فعالیت جنسی طبیعی و معمول در بین افراد است و به عنوان راهی برای کاهش فشارهای جنسی و افزایش شادی و رضایت جنسی می‌تواند مفید باشد.

اما در بعضی موارد، خودارضایی ممکن است به صورت بیش از حد و برای مدت زمان طولانی تکرار شود و باعث نارضایتی و اضطراب شود. به عنوان مثال، اگر شخص به یک مقدار زیادی به خودارضایی نیاز دارد و این فعالیت باعث مشکلاتی مانند ناتوانی در انجام وظایف روزمره، از دست دادن اعتماد به نفس و یا انزوا شود، بهتر است به دنبال کمک حرفه‌ای برای مدیریت این مشکل باشد.

به طور کلی، خودارضایی به عنوان فعالیتی طبیعی و سالم در جامعه پذیرفته می‌شود و برای بسیاری از افراد نقش مهمی در بهبود رضایت جنسی و کاهش فشارهای جنسی دارد. اما اگر خودارضایی به میزانی شدید و مزمن باشد که باعث نارضایتی و مشکلاتی مانند ناتوانی در انجام وظایف روزمره، از دست دادن اعتماد به نفس و یا انزوا شود، بهتر است به دنبال کمک حرفه‌ای برای مدیریت این مشکل باشید.

دکمه بازگشت به بالا