خودارضایی

اعتیاد به خودارضایی

اعتیاد به خودارضایی- دکتر کامیار سنایی روانشناس

درباره اعتیاد به خود ارضایی نمی توان حرفی زد مگر انکه درباره فواید خود ارضایی و عوارض خود ارضایی صحبت کرده باشیم.  تنها آنگاه می ...

متن کامل »