اختلال انحراف جنسی

اختلال انحراف جنسی به مجموعه‌ای از الگوهای جنسی می‌گویند که از نظر اجتماعی و فرهنگی غیرقابل قبول هستند و ممکن است باعث نارضایتی و مشکلاتی در زمینه روابط جنسی شوند. این اختلال ممکن است به صورت جنسی بیش از حد، جنسی کمتر از حد و یا به شکلی غیرمعمول در زمینه تمایلات جنسی باشد.

بعضی از انحرافات جنسی شامل فتوفیلی، نکروفیلی، پدوفیلی، فتیشیسم، سادیسم، مازوخیسم و همجنس‌گرایی هستند. این اختلالات ممکن است باعث نارضایتی و مشکلاتی در زندگی شخصی و اجتماعی شوند و از نظر قانونی نیز ممکن است غیرقانونی باشند.

درمان این اختلال شامل مشاوره و درمان دارویی می‌شود. درمان روانشناختی به عنوان درمان اولیه در نظر گرفته می‌شود و ممکن است به شناسایی عوامل روانی و اجتماعی مرتبط با اختلال کمک کند. در بعضی موارد، درمان دارویی می‌تواند به کاهش تمایلات جنسی نامناسب کمک کند. در بعضی موارد، مشاوره جنسی و روانشناختی می‌تواند به بهبود روابط جنسی و بهبود علائم اختلال کمک کند. هدف از درمان این اختلال، بهبود کیفیت زندگی و رفع ناتوانی‌ها و مشکلاتی که با اختلال انحراف جنسی همراه است، است.

دکمه بازگشت به بالا