faen
خانه » روانشناسی اختلالات » اختلال جنسی » اختلال انحراف جنسی

اختلال انحراف جنسی

انحراف جنسی

درمان انحراف جنسی

انحراف جنسی یا پارافیلیا عبارت از آن است که برانگیختگی‌های جنسی و ارضاء فرد وابسته به خیال‌پردازی‌ها و درگیر شدن در رفتارهای جنسی باشد که ...

متن کامل »