خانه » عبارات کوتاه

عبارات کوتاه

پیش از آنکه کسی در راه خیانت گام بردارد، لازم است عشق فراوانی را بیهوده هدر داده باشد. – رومن گاری

متن کامل »

 Whats done in love is done well. –vincent van gogh   آنچه با عشق انجام شود، به بهترین شکل انجام می‌شود … – ونگوگ

متن کامل »

  کودکانی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، برای رسیدن به آرامش خود را به همان کسانی نزدیک می‌کنند که با آنها سوءرفتار داشته‌اند. طبق تحقیقات ...

متن کامل »

Discipline is choosing between what you want now and what you want most. «Abraham Lincoln» انضباط شخصی عبارت است از انتخاب بین آنچه که همین ...

متن کامل »

  Speak to them as if you were on stage in front of thousands of people. Respond to them with the respect they deserve. They are ...

متن کامل »

کمال‌گرایی تنها به ضرر خودمان تمام نمی‌شود، بلکه دامان اطرافیان را هم می‌گیرد! آن را به فرزندانمان منتقل می‌کنیم. با انتظارات محال، محیط کارمان را ...

متن کامل »

Women who love themselves are threatening; but men who love real women, more so. –Naomi Wolf زنانی که به خود عشق می‌ورزند، ترس به دل ...

متن کامل »

   Secrets of happy couples -they recognize and respond to each others bids for attention -they prioritize intimacy and sex -they show interest in each ...

متن کامل »