خانه » آزمون های روانشناسی

آزمون های روانشناسی

پرسش نامه شخصیت ۵ عاملی NEOPI-R

پرسش نامه شخصیت

روش اجرا پرسش نامه شخصیت ۵ عاملی نئو: این پرسشنامه ۲۴۰ سوال دارد که حدوداً به یک ساعت زمان برای پاسخ دادن نیاز دارد. سوالات ...

متن کامل »

آزمون اعتیاد بر اساس انجمن روانپزشکی آمریکا (DSM-IV)

پرسش نامه شخصیت

در این آزمون اعتیاد به هفت سوال زیر با «بله» یا «خیر» پاسخ دهید. اکثر سوالات بیش از یک بخش دارند چون در خصوص اعتیاد، ...

متن کامل »

پرسشنامه‌ی افسردگی بِک

پرسش نامه شخصیت

پرسشنامه‌ی افسردگی بک در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد و هر سوال بیان‌کننده‌ی حالتی خاص است. لطفاً، سوال‌های هر گروه را به ترتیب ...

متن کامل »

آزمون طرحواره

پرسش نامه شخصیت

آزمون طرحواره نام: ……………………..                                نام خانوادگی: ……………………..       ...

متن کامل »