وب سایت دکتر کامیار سنایی
تلفن تماس: ۰۹۰۳۴۷۳۳۰۰۹

۹ راه مبارزه با تنبلی و اهمالکاری