وب سایت دکتر کامیار سنایی
تلفن تماس: ۰۹۰۳۴۷۳۳۰۰۹

چگونه با مرگ عزیزانمان کنار بیاییم و به افراد داغدیده کمک کنیم؟