وب سایت دکتر کامیار سنایی
تلفن تماس: ۰۹۰۳۴۷۳۳۰۰۹

آزمون اعتیاد بر اساس انجمن روانپزشکی آمریکا (DSM-IV)